Weather news and local forecast      Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
E-mail

info@mongolianre.com

Phone

(+976) 75770002

Legal acts

Resolutions and Decisions approved by the AuthoritiesName of laws and regulations

Approved date and number
Who approved

Explanation

To see

1
Даатгалын босго үзүүлэлт шинэчлэн тогтоох тухай

2020.12.16
№219

Засгийн газар
Шинэчлэн батлагдсан
2
Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам

2020.01.14
№5/11

Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга
Шинэчлэн батлагдсан
3
Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох журам

2020.01.14
№6/10

Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга
Шинэчлэн батлагдсан
4
Даатгалын багц дүрэм

2019.01.09
№02

Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга
 

 

A Future Full of Hope