Weather news and local forecast      Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
E-mail

info@mongolianre.com

Phone

(+976) 75770002

About us

Executive administrators

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр: Батмөнхийн Жавхлант

Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Боловсрол, мэргэжил:
- 1998-2003 онд МУИС-ийн хууль зүйн сургуулийг олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн
- 2018 оноос МУИС-ийн хууль зүйн сургуулийн магистрант

Ажлын туршлага:
- 2003-2004 онд “Андерсон энд Андерсон” ХХК-д хуульч
- 2004-2007 онд “Монгол даатгал” ХХК-д хуульч
- 2007-2007 онд “Хадгаламжийн банк” ХХК-ийн захирал
- 2007-2010 онд “Монгол даатгал” ХХК-ийн захирал
- 2010-2011 онд “Монголиан интернэшнл брокерс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
- 2011-2015 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ердийн даатгалын хэлтсийн дарга
- 2015-2015 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга
- 2015-2016 онд “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл”-ийн Дэд захирал
- 2015 онд “Эс Эй Жи Финанс” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
- 2018-2020 онд “Хубилай давхар даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
- 2021 онд Албан журмын даатгагчдын холбоонд зөвлөх
- 2021 онд “ТА9880-МОН: Монгол Улс дахь гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах, шилжүүлэх арга хэрэгслийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-д Үндэсний зөвлөх

Авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн: 5,000,000 төгрөг

Албаны цахим шуудангийн хаяг: javkhlant@mongolianre.com

A Future Full of Hope