Weather news and local forecast      Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
E-mail

info@mongolianre.com

Phone

(+976) 75770002


Transparency

About human resource

File name Download
2016 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Агрономич. 2016-02-10
Ажилтан авна. Мэдээлэл технологийн ажилтан. 2016-11-01
Ажилтан авна. Актуарч. 2016-11-20
Ажилтан авна. Эрсдэлийн шинжээч. 2016-12-05
2017 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Жолооч. 2017-02-05
Ажилтан авна. Туслах нягтлан бодогч. 2017-02-05
Ажилтан авна. Ерөнхий нягтлан бодогч. 2017-06-10
2018 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Даатгалын шинжээч. 2018-01-18
Ажилтан авна. Захиргаа, аж ахуй хариуцсан ажилтан. 2018-02-05
Ажилтан авна. Эрсдэлийн шинжээч. 2018-02-05
Ажилтан авна. Малын эмч. 2018-04-18
2019 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Худалдан авалт хариуцсан ажилтан. 2019-01-04
Ажилтан авна. Эдийн засагч. 2019-01-21
Ажилтан авна. Нөхөн төлбөрийн менежер. 2019-02-01
Ажилтан авна. Хөрөнгийн даатгал хариуцсан андеррайтер. 2019-02-11
Ажилтан авна. Төслийн ахлах менежер. 2019-04-01
Ажилтан авна. Үйл ажиллагаа хариуцсан эрх зүйч . 2019-04-22
ТУЗ-н тушаал - Бүтэц, орон тоо. 2019-12-23
2020 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг оффисын үйлчилгээний ажилтанаар. 2020-02-04
Ажилтан авна. Маркетингийн менежер. 2020-06-19
Ажилтан авна. Андеррайтер. 2020-10-01
2021 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. “ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ” ХААЛТТАЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР. 2021-08-24
2022 оны бүтэц, орон тоо  
Ажилтан авна. Нөхөн төлбөрийн менежер. 2022-01-03
Ажилтан авна. Шинэ бүтээгдэхүүн хариуцсан ажилтан. 2022-01-03
Ажилтан авна. Төслийн менежер. 2022-02-18
Ажилтан авна. Туслах андеррайтер. 2022-02-25
Ажилтан авна. “ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ . 2022-07-25
Ажилтан авна. “ҮНДЭСНИЙ ДАВХАР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ . 2022-09-16
Ажилтан авна. Хуульч. 2022-09-27
Ажилтан авна. Маркетингийн менежер. 2022-10-07
Ажилтан авна. Туслах андеррайтер. 2023-01-09
Ажилтан авна. Дотоод аудитын ажилтан. 2023-01-26

A Future Full of Hope