Weather news and local forecast      Glass account      Opening Hours : Monday - Friday 8.30 am to 5.30 pm
E-mail

info@mongolianre.com

Phone

(+976) 75770002

About us

Board of Directors

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Д/д
Товч утга
Огноо
Дугаар
Үзэх
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны тогтоол, шийдвэрийн
1
2021 санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай
2022.03.03
01
2
2022-2024 оны Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай
2022.03.21
02
3
Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай
2022.03.21
03
4
Дэд захирлаар томилох тухай
2022.03.21
04
5
2021 оны давхар даатгалын төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэх тухай
2022.03.21
05
6
“Хөрөнгө зохицуулах журам” шинэчлэн батлах тухай
2022.03.21
06
7
Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай
2022.05.10
07
8
Дэд захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
2022.05.10
08
9
Гүйцэтгэх захирлын орлогчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
2022.05.10
09
10
Дотоод аудитын ажилтны ажил, албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай
2022.05.10
10
11
Дотоод аудиторын ажил, албан тушаалд томилох тухай
2022.05.10
11
12
Хэмнэлтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
2022.05.10
12
13
Малын индексжүүлсэн даатгалын гэрээний загварт өөрчлөлт оруулах тухай
2022.06.29
13
14
Ногдол ашиг хуваарилах тухай
2022.07.22
14
15
Компанийн  хувьцааг хөрөнгийн биржээр дамжуулан арилжаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
2022.07.22
15
16
“Санхүүгийн зах зээл дээр үнэт цаас гаргах, арилжаалахтай холбоотой зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журам” батлах тухай
2022.07.22
16
17
2022 оны санхүүгийн төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2022.07.22
17

A Future Full of Hope