Цаг агаарын мэдээ      Шилэн данс      Ажлын цаг : Даваа - Баасан 8.30 - 17.30
Э-шуудан

info@mongolianre.com

Утас

(+976) 75770002


Ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2019-2023 ОНД УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН
ТАТВАР, НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар:
 "Үндэсний давхар даатгал" ХК нь 2019 онд 1,728,851,031 төгрөг, 2020 онд 1,241,742,851 төгрөг, 2021 онд 660,735,562 төгрөг, 2022 онд 1,158,686,572 төгрөг, 2023 онд 823,461,463 төгрөг, нийт 5,613,477,479 (таван тэрбум зургаан зуун арван гурван сая дөрвөн зуун далан долоон мянга дөрвөн зуун далан есөн) төгрөгийн татвар (ХХОАТ, ААНОАТ, АТӨЯТХ, Агаарын бохирдол)-ыг тус тус улсын төсөвт төвлөрүүлсэн.

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн ногдол ашиг:
“Үндэсний давхар даатгал” ХК нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын шийдвэрийг үндэслэн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн цэвэр ашгийн дүнгээс төрийн өмчийн хувьцаанд ногдох 319,749,900 төгрөг, 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн цэвэр ашгийн дүнгээс төрийн өмчийн хувьцаанд ногдох 1,115,450,000 төгрөг, нийт 1,435,199,900 (нэг тэрбум дөрвөн зуун гучин таван сая нэг зуун ерэн есөн мянга есөн зуун) төгрөгийн ногдол ашгийг тус тус улсын төсөвт төвлөрүүллээ.

Итгэл дүүрэн ирээдүй